PONNATH ZNAMENÁ VYNIKAJÍCÍ KVALITU

PON_Qualiaet_KontrolleLaborNejvyšší kvalita je pro Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI význam, který po staletí přežil a je pevně spojen s firemní filozofií.

Naše vynikající pověst a kvalita nejsou náhodné: mnoho let máme zaveden systém řízení jakosti. Kromě toho jsme certifikovaní v souladu s přísnými mezinárodními normami, jako je IFS (International Feature Standart) Food. Naše výrobní závody v Kemnathu, Norimberku, Sušici (Česká republika) a Knetzgau disponují navíc Bio certifikací dle EU Nařízení 834/2007.

Přísné interní a externí kontroly ve všech fázích výroby a balení zajišťují vysokou kvalitu, která je nad rámec zákonných požadavků.

Na našem úspěchu se v neposlední řadě podílí i naše investice do nekompromisní filozofie kvality. Nejlepším důkazem pro Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI jsou četné roční DLG-ocenění. Kromě toho je bezpečnost výrobků zajištěna specializací našich výrobních závodů na vymezené výrobní skupiny a s tím spojené soustředění příslušných technologií.