NAŠE FIREMNÍ ZÁSADY – UTVÁŘENÉ PO DVANÁCT GENERACÍ.

Našich firemních zásad se držíme již po dvanáct generací.

Firma Ponnath DIE MEISTERMETZGER je nezávislá rodinná firma, která si v průběhu dvanácti generací vybudovala firemní kulturu, jež určuje naše myšlení a jednání až do dneška.

1. Naše společnost

Je-li to v našich silách, podporujeme obecně prospěšné projekty a zařízení v regionu a je-li to možné, zadáváme zakázky především domácím firmám. Naším přínosem ke zlepšení kvality života jsou vynikající, bezpečné a zdravé produkty, které se vyznačují vynikajícím poměrem ceny a kvality.

2. Naše sociální odpovědnost

Firma Ponnath DIE MEISTERMETZGER se považuje za tradiční, lokální rodinný podnik, který se vyznačuje vysokou sociální odpovědností vůči svým zaměstnancům a jejich rodinám. Proto je při našich podnikatelských rozhodnutích zachování pracovních míst nejvyšší prioritou.

3. Naši zaměstnanci

Zaměstnanci jsou srdcem naší firmy. Jejich nápady, osobní nasazení a um jsou základem našeho úspěchu. Proto jsou naše vzájemné vztahy obzvláště úzké a důvěrné. Rovnost příležitostí, bezpečnost na pracovišti a podpora vzdělávání a dalšího vzdělávání je pro nás samozřejmostí.

4. Naše vzájemné vztahy

Naše firma se vyznačuje plochou hierarchií a podporuje otevřené, partnerské a konstruktivní jednání napříč všemi úrovněmi. Naše vztahy charakterizuje vzájemné uznání, úcta, otevřenost a tolerantnost.

5. Naši zákazníci a spotřebitelé

Naši zákazníci a koncoví spotřebitelé jsou středobodem našeho myšlení a jednání. Naším cílem je být inovativním a kompetentním, důvěryhodným, předvídatelným, flexibilním a preferovaným partnerem a výrobcem.

6. Naše kvalita

Vše, o čem přemýšlíme a co děláme, se odvíjí od snahy o nejvyšší kvalitu! Tento nekompromisní požadavek klademe sami sobě – a stejnou měrou také našim dodavatelům a poskytovatelům služeb. Nejvyšším cílem je bezchybné uspokojení našich zákazníků.

7. Naši dodavatelé

Spolupracujeme s kompetentními, inovativními a spolehlivými dodavateli, kteří dokážou splnit naše vysoké požadavky na kvalitu a kteří se současně osvědčili jako spolehliví partneři. Jednáme s nimi otevřeně a s respektem a chceme pro ně být spolehlivým a preferovaným partnerem.

8. Náš ekonomický úspěch

Zajištění soběstačnosti naší rodinné firmy předpokládá dlouhodobý ekonomický úspěch, díky němuž můžeme neustále investovat a zdravě růst.

9. Naše životní prostředí

Myslíme na příští generace. Dlouhodobá udržitelnost a obezřetnost při zacházení s přírodou jsou základem zdravého životního prostředí a kvalitních potravin. Při vědomí této odpovědnosti se zavazujeme k šetrnému zacházení se zdroji a k používání ekologicky šetrných technologií, obalů a způsobů přepravy.