IMPRESSUM

Společnost Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. je společnost s ručením omezeným se sídlem v Sušici.

Jednatelé:
Oldřich Duda, Rupert Kohlhofer

Adresa:
Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o.
Pražská 117
342 01 Sušice
Telefon: +420-376 524 521
Telefax: +420-376 524 516
E-Mail: info(zavináč)ponnath.cz
Společnost Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23210. Daňové identifikační číslo je CZ18236235, IČO 18236235.

Upozornění

Základní ustanovení:

Tyto stránky jsou informační a reklamní platformou společnosti Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI a mají sloužit k podrobnému popsání naší nabídky.

Obsah:

Autor nenese žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost nároků vůči autorovi, jež se vztahují na škody materiální či nemateriální povahy, způsobené používáním nebo nepoužíváním informací nebo používáním chybné a neúplné informace, jsou zásadně vyňaty za předpokladu, že autorovi není prokazatelně předloženo úmyslné nebo nedbalé zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné a nezavazující. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit obsah stránek nebo celé nabídky, doplňovat je, mazat nebo jejich zveřejnění dočasně či trvale zrušit.

Odkazy:

Autor neručí za přímé či nepřímé odkazy na cizí internetové stránky, které jsou mimo odpovědnost autora, výhradně za předpokladu, že si je autor vědom a je technicky možné protiprávní použití. Autor proto výslovně prohlašuje, že odkazy v okamžiku jejich tvorby byly bez nelegální obsahu.
Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů odkazovaných stránek, které se po jejich nastavení změnily. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy na vlastní internetové nabídky a také pro cizí odkazy na autorem zřízených knihách návštěv, diskuzích a e-mailových odkazech. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které by vznikly za používání nebo nepoužívání těchto informací, ručí sám provozovatel stránek, na které je odkazováno, ne ten, který uveřejní příslušný odkaz.

Autorské a obchodní právo:

Autoru patří ve všech publikacích autorská práva na použitou grafiku, zvukové soubory, videozáznamy a texty, na jeho vlastní zhotovenou grafiku, zvukové soubory, videozáznamy a texty nebo na použití nelicencované grafiky, zvukových souborů, videozáznamů a textů, ke kterým má přístup. Všechny uvedené internetové nabídky a v daném případě značky a ochranné známky chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením v tu dobu platných právních předpisů a autorským právům jednotlivých registrovaných vlastníků. Pouze na základě pouhého pojmenování obchodních značek není spojitost, že nejsou chráněna třetí osobou! Autorská práva na objekty uveřejněné autorem zůstávají autorovi stránek. Jakékoliv rozmnožování nebo použití takovéto grafiky, zvukových souborů, videozáznamů a textů jinou elektronickou nebo tištěnou formou není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

Ochrana osobních údajů:

Pokud je v rámci internetové nabídky možnost zadání osobních nebo obchodní údajů (e-mailové adresy, jména nebo adresy), je příslušné zadání těchto údajů ze strany uživatele dobrovolné. Použití a úhrada všech nabízených služeb – pokud je to technicky možné a rozumné – jsou povoleny bez zadání osobních údajů nebo pod zadáním anonymních či pseudonymních dat.

Právní platnost vyloučení odpovědnosti:

Toto vyloučení odpovědnosti je bráno na zřetel jako část internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tyto stránky. Pokud části nebo jednotlivé formulace textu nejsou v platném znění nebo již nejsou plnohodnotné, zůstávají ostatní dokumenty s jejich obsahem a platností tímto nedotčeny.

Všeobecné upozornění:

Všechna práva na design a obsah náleží společnosti Ponnath – Die Meistermetzger, respektive společnosti the surface new media GmbH. Odkaz na naše stránky je obecně povolen.

Copyright

Všechny texty, obrázky a ostatní informace uveřejněné na těchto internetových stránkách – pokud není jinak uvedeno – podléhají autorským právům společnosti Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH. Jakékoliv uveřejnění, uložení, přenesení, vysílání a rozmnožování nebo přenos obsahu je bez písemného svolení firmy Ponnath DIE MEISTERMETZGER výslovně zákázáno.