Důvěra je dobrá, kontrola je lepší.

kontrollenNáš dlouholetý a osvědčený interní systém kontrol a kontroly nad jeho rámec, prováděné nezávislými mikrobiologickými a chemickými laboratořemi, jsou pro zákazníky zárukou nejvyšší možné bezpečnosti produktů.

PQS – zkratka, která je garancí nejvyšší možné kvality.

Systém řízení kvality ve firmě Ponnath (PQS) představuje dlouhodobý a osvědčený interní systém kontrol, založený na koncepci HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Zahrnuje průběžné kontroly na všech stupních procesu výroby a balení počínaje příjmem a konče expedicí.

Externí kontroly zvyšují transparentnost.

Kromě interních kontrol se provádějí analýzy vzorků v externích, nezávislých institucích zaměřených na bakteriologii, hygienu potravin a analýzu – ročně se jedná o více než 5 000 vzorků.

Navíc se v souladu s platnou legislativou ke kontrole do firmy Ponnath DIE MEISTERMETZGER pravidelně dostavují úřední veterinární lékaři a neohlášeně též pracovníci potravinářské inspekce.