1992

1992

Michael Ponnath

Michael Ponnath vstoupil do firmy. O dva roky později se stal jejím jednatelem.
PON_Unternehmen_TraditionHerrPonnath