1937*

*1937

Max Ponnath

Max Ponnath II. převzal městské řeznictví v Kemnathu od svých rodičů. V 60. letech 20. století se podnik pod jeho vedením stal velkořeznictvím a začal své výrobky dodávat i mimo vlastní region.

(Fotografie: Max Ponnath II.)