1840–1919

Poradí generací

Generationenfolge

1840–1919: Simon Joseph Ponnath, řeznický mistr

1884–1937: Hans Ponnath, řeznický mistr

1910–1942: Max Ponnath I., řeznický mistr, zahynul během 2. světové války na Krymu.