1688–1766

Poradí generací

1688–1766: Johann Ponader, řezník

1723–1805: Johann Thomas Ponader, řezník

1771–1813: Georg Joseph Ponather, řezník